ادامه  عملیات رنگ آمیزی و آشکار سازی جداول سطح شهر ابوزیداباد در آغازین روزهای کاری سال جدید با هدف   زیباسازی منظر و سیمای شهر 

خیابان کارگر، بلوار شهیدای هسته ای، بلوار شهرک صنایع کارگاهی