جلسه رئیس و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد و شهردار محترم شهر ابوزیدآباد با فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان جناب سرهنگ قربانپور و ریاست اداره میراث فرهنگی شهرستان جناب آقای عبدلی پیرامون وضعیت حفاظت از آثار تاریخی شهر ابوزیدآباد برگزار گردید،
  در این جلسه جناب آقای  دکتر کاووسیان ضمن  خوش آمدگویی وخیر مقدم و برشمردن ظرفیت های میراثی ابوزیدآباد و تاکید بر حفاظت از میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری ابوزیدآباد  و خواستار ایجاد دفتر نمایندگی میراث فرهنگی در شهر ابوزیدآباد شدند . همچنین مقرر گردید با مصوبه شورای اسلامی شهر مکانی در جنب خانه هنروین توسط شهرداری جهت پایگاه حفاظتی  ونمایندگی   احداث  و تجهیز گردد 
در حاشیه این جلسه از زحمات آقای دکتر مشهدی  در حفاظت از میراث فرهنگی شهر ابوزیدآبادبا اهدا لوح تقدیر از طرف شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد تقدیر و تشکر گردید.