عملیات  خاکبرداری ، تسطیح و اجرای خیابان ۲۰ متری حدفاصل شهرک دولت آباد و مجموعه کارگاهی نیمه مزاحم شهری و مخلوط ریزی  و پخش اورسایز این مسیر