اتمام عملیات نوسازی و رنگ آمیزی دربها و پنجره های مهدیه دارالسلام شهید راستی و رنگ آمیزی نرده های روبروی یادمان شهدای گمنام
پنجشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۲