شروع عملیات غلاف گذاری تاسیسات برقی و مکانیکی و اجرای پیاده رو سازی کناری پارک بوستان بانوان شهر ضلع شمالی