سومین روز از عملیات زیرسازی ، لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر و ترمیم ترانشه ها بلوار شهدای گمنام، کوچه بهشتی ۲، میدان دولت، میدان امام حیسین ، کوچه بعثت ۶ و ۷ و ۸