متصدی ایستگاه آتش نشانی جناب آقای عباس انصاری متصدی ایستگاه آتش نشانی شهرداری ابوزیدآباد
۱۳۹۷ سه شنبه ۷ اسفند - تعداد بازدید: 8441 بار

جناب آقای عباس انصاری

مدرک تحصیلی :  دیپلم  

سابقه خدمت :   16سال

تاریخ استخدام   1383 / 9 / 1:

 

شرح وظایف :

 

-          حمل و نقل وسایل و لوازم تجهیزات اطفاء حریق و جمع آوری و تنظیمات آن و آماده نگهداشتن کپسول های آتش نشانی در واحد مربوطه و انجام اقدامات احتیاطی

-          به کاربردن وسایل و مواد شیمیایی مختلف اطفای حریق به منظور مبارزه با آتش سوزی و خاموش نمودن و جلوگیری از انتشار آن

-          نگهداری و بهره برداری از تجهیزات  وسایل و لوازم مبارزه با اطفای حریق و برآورد درخواست  نیازمندی ها

-          نجات مصدومین و وافراد با وسایل مربوطه در اسرع وقت و کمک در انتقال آنها به محل های امن یا بیمارستان

-          تشخیص عیوب و نواقص تجهیزات و وسایل و لوازم مبارزه با آتش و گزارش درخواست تعمیر آنها

-          دادن آموزش علمی و نظری به آتش نشان تحت سرپرستی در مقابله با خطرهای ناگهانی

-          آزمایش و کنترل انواع مواد اطفائیه و دستگاه های مربوطه و آموزش کاربرد آنها

-           رهبری و هدایت عملیات آتش نشانان تحت سرپرستی در صحنه عملیات و صدور دستورات لازم در جهت اطفای سریع آتش سوزی

-          برآورد و گزارش کلیه لوازم و وسایل کار مورد نیاز افراد و دریافت و توزیع آنها

-          رسیدگی به حضور و غیاب ، مرخصی ، وضع ظاهری و سایر امور اداری آتش نشانان تحت سرپرستی

ارسال به شبکه های اجتماعی:
تصاویر مرتبط
بلوار بعثت - شهرداری ابوزیدآباد - تلفن: 0312353545 - کلیه حقوق متعلق به شهرداری ابوزیدآباد می باشد.