متصدی دبیرخانه جناب آقای اصغر نوروزی متصدی دبیرخانه شهرداری ابوزیدآباد
۱۳۹۷ سه شنبه ۷ اسفند - تعداد بازدید: 8469 بار

جناب آقای اصغر نوروزی

مدرک تحصیلی :  سیکل

سابقه خدمت :   14سال

تاریخ استخدام :   1 / 11 / 1384

شرح وظایف : 


-          ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره در رایانه یا دفاتر مربوطه

-          پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواست های متقاضیان

-          تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها

-          تهیه گزارشات مورد نیاز برای مقام مافوق

-          تنظیم دفتر آمار کارکنان

همکاری با مسئول دفتر در زمینه آماده کردن سوابق و پرونده ها و گزارش های مربوطه
ارسال به شبکه های اجتماعی:
تصاویر مرتبط
بلوار بعثت - شهرداری ابوزیدآباد - تلفن: 0312353545 - کلیه حقوق متعلق به شهرداری ابوزیدآباد می باشد.