کارشناس امور اداری و کارگزینی سرکار خانم مهرنوش حاجی زاده کارشناس امور اداری و کارگزینی شهرداری ابوزیدآباد
۱۳۹۷ سه شنبه ۷ اسفند - تعداد بازدید: 8514 بار

سرکار خانم مهرنوش حاجی زاده

مدرک تحصیلی :  لیسانس علوم سیاسی  

سابقه خدمت :   14سال

تاریخ استخدام   1384 / 1 / 1:

 

شرح وظایف :

 

-          انجام  مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات و روش ها ، آموزش ، طبقه بندی  مشاغل و تهیه پیشنهادات لازم جهت ارسال به سازمان مدیریت و وبرنامه ریزی کشور

-          تهیه مجموعه هدف ، وظایف و پست های سازمانی وزارتخانه و یا سازمان متبوع و پیشنهاد آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تایید

-          تهیه شرح وظایف پست های سازمانی با همکاری واحد های ذیربط

-          انجام فعالیت های لازم  در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل دولت در مورد مستخدمین وزارتخانه و یا سازمان متبوع با همکاری واحد کارگزینی

-          تشریک مساعی با کارشناس سازمان مدیریت و وبرنامه ریزی کشور در تنظیم آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مورد لزوم در ارتباط با نیازهای وزارتخانه و یا سازمان متبوع

-          ایجاد خط مشی با توجه به خط مشی کلی تعیین شده از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و هماهنگ نمودن فعالیت واحد های تابعه با برنامه ها و هدف های مورد نظر

-          تهیه گزارشات لازم

-          انجام سایر وظایف و امور مربوط

ارسال به شبکه های اجتماعی:
تصاویر مرتبط
بلوار بعثت - شهرداری ابوزیدآباد - تلفن: 0312353545 - کلیه حقوق متعلق به شهرداری ابوزیدآباد می باشد.