کارشناس حراست جناب آقای عباس محمود زاده کارشناس حراست شهرداری ابوزیدآباد
۱۳۹۷ دوشنبه ۶ اسفند - تعداد بازدید: 992 بار
جناب آقای عباس محمود زاده
مدرک تحصیلی : دیپلم 
سابقه خدمت : 20 سال   
تاریخ استخدام : 1 / 10 / 1377  

شرح وظایف : 
 - استقرار سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل تاسیسات و مدارک محرمانه 

 - برنامه ریزی ساماندهی نظارت و هدایت کلیه فعالیتها و اقدامات حراستی 

 - مراقبت و نظارت بر کلیه امور مربوط به حراست و انجام اقدامات لازم به منظور ارائه آزمون های لازم به کارکنان موسسه متبوع برای
 مقابله با حوادث غیر مترقبه و همچنین حسن اجرای خط مشی و هدف تعیین شده 

 - تهیه و ابلاغ بخشنامه ها ، آیین نامه ها ، مقررات و توصیه های حراستی و دستورالعمل های حفاظتی لازم و نظارت بر حسن اجرای آنها و ارائه پیشنهادات اصلاحی در جهت رفع نقایص و بهبود روش های حراستی 

 - برنامه ریزی و تامین موجبات لازم در زمینه امور حفاظتی اسناد طبقه بندی شده و انجام بررسی های مستمر به منظور حصول اطمینان از رعایت اصول حراستی در امور مکاتباتی و مخابراتی و ارائه گزارشات لازم 

 - انجام کلیه امور محرمانه مربوط به تلکس  دورنگار بی سیم و باسیم دستگاه متبوع 

 - تهیه و کشف رمز دریافت ثبت و صدور و نگهداری و ارسال و مراسلات کلیه پیام های تلکس ، فاکی و تلفنگرام های رمز و اقدام به تهیه مفاتیح رمز و نظارت بر تغییر و تعویض به موقع و ارائه توصیه های لازم به منظور پیشگیری از کشف آنها

 - تنظیم ماشین رمز و تغییر سیستم داخلی آن در مواقع ضروری 

 - دریافت اسناد و مدارک محرمانه واصله از وزارتخانه ها و موسسات دولتی و حراست از آنها بر اساس مقررات مربوط

 - انجام سایر امور مربوطارسال به شبکه های اجتماعی:
تصاویر مرتبط
بلوار بعثت - شهرداری ابوزیدآباد - تلفن: 0312353545 - کلیه حقوق متعلق به شهرداری ابوزیدآباد می باشد.