عمران مهندس عباس چمنی کارشناس عمران و مامور بازدید شهرداری ابوزیدآباد
۱۳۹۷ سه شنبه ۳۰ بهمن - تعداد بازدید: 8499 بار
مهندس عباس چمنی
مدرک تحصیلی : لیسانس عمران -دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه
سابقه خدمت12 سال 
تاریخ استخدام 18 / 6 / 1386 

شرح وظایف : 
 -اجرای دقیق آیین نامه ها ، دستور العمل ها ، بخش نامه ها و ضوابط مربوطه 

- همکاری در تعیین اولویت پروژه ها در سطح منطقه با مسئول مافوق 

- همکاری با نقشه بردار در جهت مسیریابی و تراز یابی در ابتدا و حین اجرای پروژه ها 

- اقدام در خصوص تحویل زمین پروزه به پیمانکار همراه با نقشه ها و پروفیل های مربوطه و همچنین ابلاغ شروع به کار به پیمانکار

- نظارت لازم بر تجهیزات کارگاه و حسن انجام پروزه از سوی پیمانکار 

- بازدید از پروزه ها به صورت هفتگی همراه با ناظر عالیه 

- اقدام لازم در خصوص مکاتبه با آزمایشگاه ژئوتکنیک جهت آزمایش های لازم 

- اقدام در خصوص تنظیم فرم دعوت نامه تحویل موقت و قطعی پروزه و همچنین شرکت در کمیسیون های مربوطه

- استعلام لازم از شرکت آب ، برق ، گاز ، مخابرات و .... جهت حفاری های موردنیاز در پروزه ها 

- اقدام لازم در خصوص تنظیم صورت جلسات مربوطه و همچنین صورت وضعیت ها 

- اقدام لازم در خصوص ارسال گزارش های مستمر به مسئول مافوق 

- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف 

ارسال به شبکه های اجتماعی:
تصاویر مرتبط
بلوار بعثت - شهرداری ابوزیدآباد - تلفن: 0312353545 - کلیه حقوق متعلق به شهرداری ابوزیدآباد می باشد.