اصناف جناب آقای عباس جلالی کارشناس امور اصناف
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۵ مهر - تعداد بازدید: 2319 بار

جناب آقای عباس جلالی

مدرک تحصیلی :  لیسانس حسابداری  

سابقه خدمت : 2 سال

شرح وظایف : 

صدور اخطاریه واحد اصناف شهرداری ابوزیدآباد 

صدور اخطاریه به واحد های صنفی سطح شهر

ارائه فرم درخواست تسویه عوارض کسبه جهت تشکیل پرونده

بازدید ملکی و صنفی

استعلام از واحد شهرسازی و ساختمانی

صدور فیش جهت پرداخت عوارض کسب و پیشه

ساماندهی صنوف مزاحم شهر

ارجاع پرونده های تجاری بدهکار از واحد اجرائیات به واحد اصنافی جهت صدور اخطاریه برای مراجعه مالک به شهرداری جهت تعیین تکلیف 

مکاتبه با ارگانهای ذیربط

اخطاریه و پلمپ واحدهای فنیکه فاقد کاربری و تجاری باشند 

صدور اخطاریه به واحد های صنفی که به نحوی ضوابط و مقررات شهرداری رارعایت ننمایند 

تهیه مدارک لازم جهت طرح در کمیسیون ماده 77


ارسال به شبکه های اجتماعی:
تصاویر مرتبط
بلوار بعثت - شهرداری ابوزیدآباد - تلفن: 0312353545 - کلیه حقوق متعلق به شهرداری ابوزیدآباد می باشد.