جلسه هم اندیشی و همفکری نسبت به رفع برخی از مشکلات موجود و قدم گذاشتن در مسیر آبادی شهر با حضور اعضای شورای اسلامی و شهردار محترم شهر ابوزیدآباد و رئیس شورای بخش کویرات در دفتر آتش نشانی