به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد همزمان با شب عید سعید غدیر خم همایش رزمندگان منطقه ابوزیدآباد در مجموعه چمن مصنوعی شهر ابوزیدآباد برگزار گردید.