جریان خدمت در پروژه های عمرانی  

عملیات ترمیم جداول شکسته و احیای فضای سبز و ترمیم پیاده روهای  خیابان امام خمینی (ره)، بلوار شهدای هسته ای، میدان معلم، بلوار شهید مطهری، بلوار شهدای گمنام و بلوار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و پارک شقایق