دیدار جناب سرهنگ فخرل فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج شهرستان آران و بیدگل با شهردار ابوزیدآباد سرهنگ فخرل با شهردار ابوزیآباد دیدار کردند سرهنگ فخرل با شهردار ابوزیآباد دیدار کردند
 ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۶ بهمن ساعت 0 و 0 دقیقه

جناب سرهنگ فخرل فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج شهرستان آران و بیدگل و فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام حسین(ع) ابوزیدآباد و بخش کویرات با شهردار ابوزیدآباد دیدار و گفتگو کردند.