بازدید شهردار محترم ابوزیدآباد از روند اجرای عملیات بهسازی جداول و فضای سبز عملیات بهسازی جداول فضای سبز و بلوک فرش پیاده روها عملیات بهسازی جداول فضای سبز و بلوک فرش پیاده روها و معابر دسترسی به منازل مسکونی و اصناف واقع در خیابان ولیعصر (عج)
 ۱۳۹۸ سه شنبه ۱ بهمن ساعت 0 و 0 دقیقه

عملیات بهسازی جداول فضای سبز و بلوک فرش پیاده روها و معابر دسترسی به منازل مسکونی و اصناف واقع در خیابان ولیعصر (عج)  اجرا شد . 
در طی اجرای این عملیات شهردار ابوزیدآباد جناب آقای رضا اسماعیل زاده از روند اجرای  این عملیات بازدید به عمل آوردند . 

در ادامه گزارش تصویری از روند اجرای این عملیات ارائه می گردد .