دفترچه عوارض محلی سال 1399 شهرداری ابوزیدآباد تصویب عوارض محلی سال1399 شهرداری ابوزیدآباد توسط استانداری اصفهان
۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ دي - تعداد بازدید: 4587 بار
جهت دریافت فایل الکترونیکی دفترچه عوارض محلی سال 1399 شهرداری ابوزیدآباد روی لینک  زیر کلیک کنید .ارسال به شبکه های اجتماعی:
تصاویر مرتبط
بلوار بعثت - شهرداری ابوزیدآباد - تلفن: 0312353545 - کلیه حقوق متعلق به شهرداری ابوزیدآباد می باشد.