دفترچه عوارض محلی سال 1398 شهرداری ابوزیدآباد تصویب عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری ابوزیدآباد توسط استانداری اصفهان
۱۳۹۷ يکشنبه ۱۲ اسفند - تعداد بازدید: 380 بار
جهت دریافت فایل الکترونیکی دفترچه عوارض محلی سال 1398 شهرداری ابوزیدآباد روی لینک  زیر کلیک کنید .
ارسال به شبکه های اجتماعی:
تصاویر مرتبط
بلوار بعثت - شهرداری ابوزیدآباد - تلفن: 0312353545
کلیه حقوق متعلق به شهرداری ابوزیدآباد می باشد.