کارشناس حسابداری جناب آقای رضا اسماعیل زاده کارشناس حسابداری شهرداری ابوزیدآباد
۱۳۹۷ دوشنبه ۶ اسفند - تعداد بازدید: 356 بار
جناب آقای رضا اسماعیل زاده 
مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری -دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
سابقه خدمت15 سال 
تاریخ استخدام1 / 2 / 1383  
شرح وظایف : 

 - ثبت اقلام از روی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاتر روزنامه معین اعتبارات و تعهدات و دفتر کل 

 - تهیه و تنظیم لیست حقوق و اعلامیه بانکی چک برگه های محاسباتی و کنترل حساب های مربوطه به من ظور رفع اختلاف 

 - رسیدگی به پیش پرداختها و علی الحساب ها و اسناد و مدارا مربوط از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات 

 - انجام امور مربوطه به تشخیص و تعیین سرفصل حساب تهیه تراز عملیات تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضای آنها

 - راهنمایی و کنترل کار حسابداران و تقسیم کار بین آنها و بررسی صورتحساب های تنظیم شده 

 - تهیه و تنظیم پیش نویس دستورات و فرم های محاسباتی گزارش های لازم و بودجه تفضیلی 

 - رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده های مشکل مالی و حسابداری 

 - نظارت و مراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه ای جریان امور واحد  و یا واحد های تحت سرپرستی اتخاذ تدابیر و ارائه راهنمایی های لازم به منظور بالا بردن سطح معلومات کارکنان واحد یا واحدهای تابعه در جهت بهبود امور جاری 

 - همکاری در تهیه نامه ها بخشنامه ها دستورالعمل ها و طرح تصویب نامه ها 

 - شرکت در کمیسیون های مربوطه 

 - مطالعه قوانین بودجه و سیر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آن ارسال به شبکه های اجتماعی:
تصاویر مرتبط
بلوار بعثت - شهرداری ابوزیدآباد - تلفن: 0312353545
کلیه حقوق متعلق به شهرداری ابوزیدآباد می باشد.